Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je notranja organizacijska enota Javne agencije RS za varnost prometa. Njegovo poslanstvo je razvijati in pospeševati prometno vzgojo. V okviru svojih nalog izdaja in pripravlja prometno-vzgojne publikacije ter drugo gradivo, izvaja preventivne programe, kampanje, medijsko oglaševanje, aktivnosti in akcije za večjo varnost cestnega prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih in drugo.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina opravlja naslednje naloge:

  • s svojim delovanjem vpliva na boljšo prometno vzgojo in izobrazbo udeležencev v cestnem prometu,
  • usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost organov in organizacij, ki se ukvarjajo s vprašanji varnosti cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo,
  • predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa,
  • pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne vzgoje,
  • razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti,
  • sodeluje z republiškimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Najpomembnejša in največja letna akcija Sveta za preventivo otrok v cestnem prometu je prireditev Igrajmo se za varnost. Dogodek, ki je bil že večkrat ocenjen kot eden boljših v Sloveniji, je namenjen vsem šolarjem ajdovskih osnovnih šol ter drugim obiskovalcem in poteka v začetku junija.

Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina je Miha Kapelj.