Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja naloge s področja:

 • vodenja, organiziranja in koordiniranja dela razvojnih projektov občine,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja podeželja in kmetijstva,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja turizma,
 • turistično informacijskega centra,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja gospodarstva in podjetništva,
 • regionalnih razvojnih nalog,
 • sodelovanja z drugimi razvojno naravnanimi organi in inštitucijami,
 • priprave, vodenja in izvedbe evropskih projektov,
 • priprave strateških dokumentov s področja dela tega oddelka,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev z delovnega področja tega oddelka,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v Oddelku za gospodarstvo in razvoj:

Janez Furlan, vodja oddelka 

Tel.: (05) 365 91 26

E-naslov: janez.furlan@ajdovscina.si

Janja Jazbar, strokovna sodelavka za razvoj turizma

Tel.: (05) 365 91 59

E-naslov: janja.jazbar@ajdovscina.si

Doris Grmek, koordinatorka

Tel.: (05) 365 91 35

E-naslov: doris.grmek@ajdovscina.si

Ana Furlan, strokovna sodelavka za evropske projekte   

Tel.: (05) 365 91 57

E-naslov: ana.furlan@ajdovscina.si 

Polonca Vodopivec, koordinatorka za evropske projekte

Tel.: (05) 365 91 44

E-naslov: polonca.vodopivec@ajdovscina.si

Viktor Stojanov, javni delavec

Tel.: (05) 365 91 59

E-naslov: viktor.stojanov@ajdovscina.si

Projekt Life VivaCCAdapt: 

Ingrid Marc, koordinatorka za evropske projekte                      

Tel.: (05) 365 91 13                                                                                    

E-naslov: ingrid.marc@ajdovscina.si 

dolina_logo.png »Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt.«  

LIFE_MOP.PNG

 

 

logotipi_pp.png

 

 

 

 

Projekt New Ideas for Old Buildings

Tjaša Gulje, strokovna sodelavka za evropske projekte

Tel: (05) 365 91 57

E-naslov: tjasa.gulje@ajdovscina.si

EU logo_SLO.JPG

 

 

 

 

 

 

NIFOB logo.jpg

 

 

 

 

 

TIC Ajdovščina

Kristina Pelicon, koordinatorka za turizem  

Sonja Mužina, koordinatorka za turizem

Monja Jerkič, javna dela 

Tel.: (05) 365 91 40

E-naslov: tic.ajdovscina@siol.net

Spletna stran: www.tic-ajdovscina.si,  www.vipavskadolina.si