Predlagajte projekt - oddajte pobudo

Pobudo lahko oddate po navadni ali elektronski pošti, vendar morate za to uporabiti predpisani obrazec.

KDOMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2

Predlagatelji projektnih predlogov so lahko posamezne občanke/občani ali skupine občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne oddaje pobude dopolnili 15 let.

Pobudi oddate na za to predvidenem obrazcu.

ROK ZA ODDAJOMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2

Vaš projektni predlog lahko pošljete najkasneje do 2. 6. 2021 do 24.00

  • preko elektronske pošte na obcina@ajdovscina.si ali
  • ga oddate po pošti do 2. 6. 2021 in pošljete na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig.

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in ga (ali vsaj stran s podpisom) skenirajte.

PRIPRAVA POBUDEMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2

Priporočamo vam, da pred tem preberete merila, ki jih morate kot prijavitelji upoštevati, in primere ocen nekaterih stroškov, da boste svojo pobudo laže ovrednotili.

Pred oddajo predlogov vabljeni na srečanja, kjer boste spoznati potek participativnega proračuna Moja pobuda, dobili nasvete za oblikovanje predlogov ter priložnost uskladitve idej za prijavo projektnih predlogov na Moja pobuda.

OBRAZCI IN DOKUMENTACIJAMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2