Obvestila

Statistika

  

Polje Log Zemono
Dejanska površina polja: 168 ha
Podpisanih pogodb za: 65,89 ha
40%
Ajdovsko polje
Dejanska površina polja: 215 ha
Podpisanih pogodb za: 60,26 ha
29%
Polje Vipavski Križ – Male Žablje
Dejanska površina polja: 272 ha
Podpisanih pogodb za: 89,86 ha
34%
Polje Lokavec
Dejanska površina polja: 197 ha
Podpisanih pogodb za: 79,53 ha
41%
Polje Vrtovin
Dejanska površina polja: 14 ha
Podpisanih pogodb za: 12,75 ha
92%
Polje Selo - Batuje
Dejanska površina polja: 36 ha
Podpisanih pogodb za: 23,19 ha
65%
Polje Dolenje Ustje
Dejanska površina polja: 49 ha
Podpisanih pogodb za: 21,17 ha
44%
Polje Brje Žablje
Dejanska površina polja: 557 ha
Podpisanih pogodb za: 268,07 ha
49%
Skupaj
Dejanska površina polja: 1508 ha
Podpisanih pogodb za: 620,72 ha
42%

Obvestila