Gospodarstvo

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o. je javno podjetje, ki izvaja obvezne in neobvezne gospodarske javne službe na območju občin Ajdovščina in Vipava. Med najpomembnejše dejavnosti družbe sodijo oskrba prebivalstva s pitno vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih voda, čiščenje odpadnih in padavinskih voda in ravnanje z odpadki - zbiranje, odvoz, obdelavo in odlaganje odpadkov.
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Regijska razvojna agencija ROD je javni zavod s tremi ustanovitelji, to so Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina. Sedež agencije je v Ajdovščini. Poslanstvo agencije je pospeševanje razvoja podeželja, človeških virov, podjetništva ter regionalnega razvoja.