Delovna telesa

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov, ki jih izmed svojih članov imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatu 2022 - 2026 so:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 2022 - 2026      
Odbor za družbene zadeve
Odbor za družbene zadeve 2022 - 2026              
Odbor za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor 2022 - 2026  
Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo 2022 - 2026
Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za finance in premoženjske zadeve 2022 - 2026  
Statutarno pravna komisija
Statutarno pravna komisija 2022 - 2026    
Komisija za vloge in pobude občanov
Komisija za vloge in pobude občanov 2022 - 2026