Javni razpisi

DatumNaslov
30.09.2022Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino
14.09.2022Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2022
12.08.2022Javni natečaj - svetovalec za prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina
09.08.2022Razpis za delovno mesto svetovalec - pripravnik v Uradu župana
16.05.2022Razpis za delovno mesto KOORDINATOR VII/2, za evropske projekte šifra DM: J017051
09.05.2022Javni poziv: Počitniško delo 2022
20.04.2022Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2022
12.04.2022 Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2022
30.03.2022Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2022
29.03.2022Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2022 (II)
28.03.2022Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2022
25.03.2022Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2022
09.03.2022Javni natečaj – direktor Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
07.03.2022Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2022
02.03.2022Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih, invalidskih ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2022
02.03.2022Razpis za delovno mesto poslovni sekretar VII/1
21.02.2022Zaključna poročila o poteku razpisov iz področja družbenih dejavnosti
18.02.2022Javni natečaj – direktor Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
17.02.2022Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2022
16.02.2022Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2022
123456789 >>