Javni razpisi

DatumNaslov
13.06.2019Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina
29.05.2019Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih
23.05.2019Javni natečaj – svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina
22.05.2019Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2019
15.05.2019Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2019
14.05.2019Drugi javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2019
07.05.2019Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2019
06.05.2019Javni poziv - počitniško delo 2019
19.04.2019Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2019
19.04.2019Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2019
12.04.2019Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2019
10.04.2019Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, za evropske projekte
10.04.2019Razpis za delovno mesto mestni menedžer
10.04.2019Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2019
09.04.2019Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina
04.04.2019Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2019
03.04.2019Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2019
03.04.2019Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2019
22.03.2019Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2019
20.03.2019 Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanja na daljavo)
123456789 >>