DatumNaslov
14.05.2018Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2018
24.04.2018Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2018
06.04.2018Sprememba Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018
05.04.2018Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2018
28.03.2018Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanje na daljavo)
23.03.2018Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2018
02.03.2018Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2018
28.02.2018Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov ter letovanj v letu 2018
27.02.2018Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2018
23.02.2018Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2018
23.02.2018Občinsko ocenjevanje vina 2018
23.02.2018Javni razpis za sofinanciranje programov projektov za starejše občane v letu 2018
09.02.2018Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018
07.02.2018Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih
26.01.2018Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2018
08.01.2018Prosto delovno mesto svetovalca - pripravnika za določen čas
03.01.2018Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2018
28.12.2017Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2018
27.12.2017Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2018
22.12.2017Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018
<< 456789101112 >>