DatumNaslov
10.11.2017Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika pacientov v svetu zavoda Lekarna Ajdovščina
11.10.2017Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2017
02.10.2017Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letih 2017/2018
29.09.2017Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2017
10.07.2017Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v občini Ajdovščina v letu 2017
21.06.2017Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2017
01.06.2017Javni poziv - POČITNIŠKO DELO 2017
16.05.2017Rezultati javnih razpisov iz področja družbenih zadev
15.05.2017Sprememba javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina za leto 2017
15.05.2017Sprememba sklepa o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije in pogojih iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina
09.05.2017Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2017
21.04.2017Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev
06.04.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih neprofitnih organizacij v letu 2017
06.04.2017Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2017
08.03.2017Prosto delovno mesto računovodje
03.03.2017Obvestilo o končanem javnem natečaju
02.03.2017Občinsko ocenjevanje vina 2017
27.02.2017Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2017
23.02.2017Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Razvojne agencije ROD
17.02.2017Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2017
<< 456789101112 >>