DatumNaslov
23.01.2020Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2020
23.01.2020Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2020
23.01.2020Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2020
16.01.2020Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2020
13.01.2020Javni poziv za dodelitev državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre v letu 2020
10.01.2020Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2020
10.01.2020Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2020
02.12.2019Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
29.11.2019Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, za evropske projekte
05.11.2019Natečaj za delovno mesto strokovni sodelavec/sodelavka VII/2-II za investicije
26.09.2019Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2019
02.09.2019Razpis za delovno mesto Višji svetovalec/svetovalka za nepremičnine občine
22.08.2019Razpis za delovno mesto ravnateljice/ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
05.08.2019Ponovni javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2019
22.07.2019Rezultati javnih razpisev s področja družbenih dejavnosti
19.07.2019Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino
04.07.2019Razpis za delovno mesto koordinator VII/2 za evropske projekte, za projekta Crossit Safer in VIPava
13.06.2019Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina
29.05.2019Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih
23.05.2019Javni natečaj – svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina
<< 123456789 >>