DatumNaslov
22.05.2019Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2019
15.05.2019Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev v letu 2019
14.05.2019Drugi javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2019
07.05.2019Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2019
06.05.2019Javni poziv - počitniško delo 2019
19.04.2019Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2019
19.04.2019Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2019
12.04.2019Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2019
10.04.2019Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, za evropske projekte
10.04.2019Razpis za delovno mesto mestni menedžer
10.04.2019Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2019
09.04.2019Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina
04.04.2019Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2019 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN!
03.04.2019Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2019 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN
03.04.2019Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2019
22.03.2019Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2019
20.03.2019 Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanja na daljavo)
06.03.2019Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019
01.03.2019Občinsko ocenjevanje vina 2019
01.03.2019Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2019
<< 2345678910 >>