Župan

Življenjepis župana Tadeja Beočanina
Tadej Beočanin, rojen 30. 9. 1982, po izobrazbi magister farmacije, je na lokalnih volitvah 2018 zmagal v prvem krogu in ponovil županski mandat. Volilce je v kampanji prepričal z razvojno naravnanim programom in svežimi prijemi, predvsem pa z dosedanjim delom. Občino vodi z mladostno zagnanostjo, morda celo drzno, toda hkrati preudarno, ob široki razgledanosti in z izkušnjami, ki si jih je pridobil z vsestranskim delovanjem v mladinskih in športnih organizacijah in društvih. Dosledno izpolnjuje predvolilni program s poudarkom na odpiranju novih delovnih mest, posluhom za težave mlade generacije in policentričnem razvoju občine. Z oblikovanjem programske koalicije presega politične delitve in je dovzeten za nove ideje in pobude. Idejo neposredne demokracije udejanja tudi z uvedbo participativnega proračuna. Projekt Moja pobuda je tako prvi izpeljan primer participativnega proračuna v Sloveniji.
Kontakti
arhiv objav