Predpisi

Poleg Statuta Občine Ajdovščina ureja različna področja življenja znotraj naše občine vrsta predpisov. Katalog lokalnih predpisov vsebuje pravne akte, razvrščene po področjih. Lokalne predpise uporabniki lahko najdejo preko treh različnih spodaj navedenih povezav.

Drevesna oblika kataloga lokalnih predpisov

Neuradna prečiščena besedila lokalnih predpisov

Splošni iskalnih lokalnih predpisov