Šport in mladi

V občini Ajdovščina je 76 objektov javne športne infrastrukture, med njimi 24 pokritih in 52 objektov na prostem. 

Zavod za šport Ajdovščina, ki ga je občina v samostojni zavod preoblikovala leta 2002. Zavod za šport ima v upravljanju malo in veliko dvorano, trim kabinet, fitnes, notranji in zunanji bazen, stadion ter nogometno igrišče z umetno travo.

Občina je v preteklih letih veliko sredstev namenila športni infrastrukturi krajevnih skupnosti, ki upravljajo z več kot polovico vseh športnih objektov v občini. V občini aktivno deluje Športna zveza Ajdovščina, ki vključuje 55 društev, vseh izvajalcev letnih športnih programov pa je okrog 70.

Na posebnem področju mladinskega dela in mladinskega organiziranja je Občina Ajdovščina v letu 2008 ustanovila Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, kot notranjo organizacijsko enoto Zavoda za šport Ajdovščina, ki vključuje mladinski center in hotel za mlade. Med leti 2009 do 2011 je občina sofinancirala izgradnjo mladinske infrastrukture – Mladinskega centra in hotela Ajdovščina v Palah, kjer mladinski center deluje in kjer se zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter ustrezno usposobljene kadre za podporo mladinskemu delu. V občini Ajdovščina deluje veliko število mladinskih društev in Mladinski svet Ajdovščina. Leta 2013 je Občina Ajdovščina prejela certifikat Mladim prijazna občina. Sprejeto ima Strategijo za mlade 2019-2023.