Člani

Sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2022 - 2026
Občinski svet Občine Ajdovščina je 8. decembra 2022 zasedal na svoji prvi, konstitutivni seji.  
Poslanstvo in naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 26 članov, ki so izvoljeni za 4 leta.  Naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina natančno določa Statut Občine Ajdovščina.
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. redni seji dne 22. 12. 2022 sprejel naslednji KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI.