Urejanje in čiščenje javnih površin

 Gospodarsko javno službo urejanje in čiščenje javnih površin v občini Ajdovščina opravlja Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.. 

 Podjetje izvaja javno snago s strojnim in ročnim čiščenjem ulic v občinskem središču ter vzdržuje 105512 m2 parkov, zelenic, trajnih nasadov in cvetličnih gredic. 

Povezava do predstavitve službe