Oddelek za gospodarske javne službe in investicije

 Oddelek za gospodarske javne službe in investicije opravlja naloge s področja:

 • vodenja in finančnega spremljanja investicij in zagotavljanja gospodarnosti investicij,
 • usklajevanja in nadzora nad investicijami posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna,
 • vodenja in finančnega spremljanja investicij, sofinanciranih iz EU in/ali državnih sredstev,
 • razvoja, načrtovanja in pospeševanja gospodarskih javnih služb,  
 • strokovnega nadzora in financiranja gospodarskih javnih služb,
 • vzdrževanja javne komunalne infrastrukture ter drugih objektov in naprav,
 • vzdrževanja poslovnih objektov, stanovanj in drugih stavb,
 • učinkovite rabe energije,
 • načrtovanja in usklajevanja nalog krajevnih skupnosti,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za gospodarske javne službe in investicije opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v oddelku za gospodarske javne službe in investicije:

 

Peter Kete, vodja oddelka 

t/ 05 36 59 131

m/ 041 311 014

e/ peter.kete@ajdovscina.si

 

Boštjan Kravos, strokovni sodelavec za investicije VII/2 (II)

t/ 05 36 59 138

m/ 041 659 171

e/ bostjan.kravos@ajdovscina.si

Tomaž Jakin, strokovni sodelavec za investicije VII/2 (II)

t/ 05/36 59 158

e/ tomaz.jakin@ajdovscina.si

Mojca Božič, strokovna sodelavka za investicije VII/1

t/ 05 36 59 139

m/ 041 665 770

e/ mojca.bozic@ajdovscina.si

Damijan Lavrenčič, višji svetovalec za investicije in energetiko

t/ 05 36 59 132

m/ 031 613 803

e/ damijan.lavrencic@ajdovscina.si

Barbara Kranjc, koordinatorka 

t/ 05 36 59 120 

m/ 041 616 683

e/ barbara.kranjc@ajdovscina.si