Oddelek za gospodarske javne službe in investicije

 Oddelek za gospodarske javne službe in investicije opravlja naloge s področja:

 • vodenja in finančnega spremljanja investicij in zagotavljanja gospodarnosti investicij,
 • usklajevanja in nadzora nad investicijami posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna,
 • vodenja in finančnega spremljanja investicij, sofinanciranih iz EU in/ali državnih sredstev,
 • razvoja, načrtovanja in pospeševanja gospodarskih javnih služb,  
 • strokovnega nadzora in financiranja gospodarskih javnih služb,
 • vzdrževanja javne komunalne infrastrukture ter drugih objektov in naprav,
 • vzdrževanja poslovnih objektov, stanovanj in drugih stavb,
 • učinkovite rabe energije,
 • načrtovanja in usklajevanja nalog krajevnih skupnosti,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za gospodarske javne službe in investicije opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v oddelku za gospodarske javne službe in investicije:

Alenka Čadež Kobol, vodja oddelka
Tel: (05) 365 91 29
E-naslov: alenka.kobol@ajdovscina.si

Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije VII/2 (I)
Tel.: (05) 365 91 31
E-naslov: peter.kete@ajdovscina.si

Boštjan Kravos, strokovni sodelavec za investicije VII/2 (II)
Tel.: (05) 365 91 38
E-naslov: bostjan.kravos@ajdovscina.si

Mojca Božič, strokovna sodelavka za investicije VII/1
Tel.: (05) 365 91 39
E-naslov: mojca.bozic@ajdovscina.si

Damijan Lavrenčič, višji svetovalec za investicije in energetiko
Tel.: (05) 365 91 32
E-naslov: damijan.lavrencic@ajdovscina.si