Osnovno zdravstvo in lekarna

Javno zdravstveno službo na primarni ravni za potrebe prebivalcev Ajdovščina in Vipava pokriva Zdravstveni dom Ajdovščina.  Javno službo lekarniška dejavnost, s katero se zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih z zdravili, na območju občine Ajdovščina pa opravlja Lekarna Ajdovščina. 

Naloga občine na področju zdravstva je skrb za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti in zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev. 

Zakonska podlaga: 

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zakon o lekarniški dejavnosti 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

V občini Ajdovščina naloge javne službe osnovnega zdravstva in lekarne opravljata Zdravstveni dom Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina. 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina 

Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina