Razglasi o najdenih vozilih

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda na podlagi tretjega odstavka 6. člena Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 13/2017) objavlja razglase o najdenih vozilih. 

Lastnike zapuščenih vozil pozivamo, da prevzamejo zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, v nasprotnem primeru bo vozilo prodano oziroma uničeno. 

Pooblaščeni izvajalec za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila. 

Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, največ 3 mesece od dneva, ko je bilo pripeljano. Zapuščena vozila se hranijo do uničenja oz. predaje pooblaščenemu koncesionarju za ravnanje z rabljenimi vozili. Morebitne stroške, povezane z uničenjem oziroma predajo pooblaščenemu koncesionarju plača lastnik vozila oz. naročnik odvoza (občina), če se ne ugotovi, kdo je lastnik.

DatumNaslov