Arhiv

Življenjepis in politična usmeritev
Rojen sem bil 8. 9. 1945 v Ajdovščini, v revni delavski družini. Junija 1964 sem maturiral na gimnaziji v Novi Gorici. Maja 1970 sem diplomiral na Univerzi v Ljubljani – diplomirani inženir kemijske tehnologije. Do 1992 sem bil zaposlen kot raziskovalec, tehnolog. Od 1992 do 1996 sem bil poslanec v DZ RS. Od 1999 do 2000 sem bil direktor Kmetijske zadruge Vipava in vodil Vipavski kmečki punt 2000. Za župana Občine Ajdovščina sem bil izvoljen maja 2000 na nadomestnih volitvah in 2002, 2006 ter 2010 na rednih volitvah.