Občinsko ocenjevanje vina 2024

datum: 31.01.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina vabi vinarje s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina k sodelovanju na ocenjevanju vin 2024. Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija domačega vinogradništva in vinarstva. Najviše ocenjena vina v posameznih kategorijah bodo prejela listine odličnosti. Župan Občine Ajdovščina bo izmed vin, ki bodo prejela listine odličnosti, izbral županovo vino 2024. Občina bo od prejemnikov listin odličnosti odkupila določeno količino vin za pogostitve na svojih dogodkih.

Pogoji za sodelovanje na občinskem ocenjevanju vin 2024

Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi vinarji, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, imajo dovoljenje za stekleničenje vin ter stalni naslov bivališča na območju občine Ajdovščina.

Na ocenjevanje bodo sprejeta vina sort, ki so v trsnem izboru za vinorodni okoliš Vipavska dolina ter so pridelana kot mirna ali kot peneča vina normalnih trgatev, od letnika 2017 naprej.

Vsak vinar mora zagotavljati najmanj 250 steklenic (0,75 l) vina po vzorcu, ki morajo biti

opremljene z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina.

Posamezni vinogradnik lahko na ocenjevanje prijavi največ pet (5) vzorcev, za vsak vzorec

pa je potrebno dostaviti tri (3) steklenice.

Potek občinskega ocenjevanja vin 2024

Ocenjevalno komisijo sestavljajo usposobljeni strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Ocenjevanje vina bo potekalo anonimno, vendar sledljivo, za kar poskrbi organizator ocenjevanja.

Ocenjevanje je za pridelovalce brezplačno, o ocenah svojih vin bodo po opravljenem ocenjevanju obveščeni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli praviloma po dve najviše ocenjeni vini v vsaki od naslednjih pet kategorij:

- vina iz domačih sort pinela in zelen,

- ostala bela vina,

- rose vina,

- rdeča vina,

- peneča vina.

Županovo vino bo izbrano izmed vin, ki bodo prejela listino odličnosti. Izbor bo opravil župan Občine Ajdovščina.

Sprejem vzorcev in termini

Vzorce bo sprejemal in primerno hranil do občinskega vinskega ocenjevanja Zavod za turizem Vipavski Križ. Vzorce je potrebno dostaviti najkasneje do 29. februarja 2024. Kontaktna oseba za dostavo: Patrik Zgonik, 040 767 463.

Ocenjevanje vin bo potekalo 5. marca 2024 v Vipavskem Križu. Prireditev ob razglasitvi županovih vin štirih občin v Vipavski dolini (Občine Ajdovščina, Občine Renče-Vogrsko, Občine Vipava in Mestne občine Nova Gorica) pa bo 20. marca 2024 v Ajdovščini, o čemer boste sodelujoči vinarji in splošna javnost pravočasno obveščeni z osebnimi vabili in objavami v medijih.

Povabilo vinogradnikom je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina (zavihek Javna naročila, objave, razpisi, rubrika Javni razpisi) in v lokalnem časopisu Latnik. Dodatne informacije: Sanda Hain, 05/36 59 155, sanda.hain@ajdovscina.si.  

 

Tadej Beočanin, župan