DatumNaslov
06.03.2019Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019
01.03.2019Občinsko ocenjevanje vina 2019
01.03.2019Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2019
01.03.2019Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2019
22.02.2019Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina
20.02.2019Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2019 - ZAKLJUČENO
19.02.2019Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019
06.02.2019Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2019
06.02.2019Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2019
06.02.2019Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2019
04.02.2019Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
25.01.2019Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2019
25.01.2019Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
21.12.2018Prosto delovno mesto koordinatorja za evropske projekte
26.10.2018Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2018 - II
27.09.2018Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2018
17.07.2018Prosto delovno mesto koordinatorja za projekt VIPava
03.07.2018Drugi Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih neprofitnih organizacij v letu 2018
03.07.2018Rezultati javnih razpisov iz področja družbenih dejavnosti
20.06.2018Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2018 - II.
<< 67891011121314 >>