DatumNaslov
01.07.2016Rezultati občinskih javnih razpisov iz področja družbenih dejavnosti
09.06.2016Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016
24.03.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
18.03.2016Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2016
29.02.2016Javni razpis za subvencionirane obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2016
26.02.2016Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2016
26.02.2016Občinsko ocenjevanje vina 2016
23.02.2016Odgovori na vprašanja na javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka na plače zaposlenih
17.02.2016Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2016
17.02.2016Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2016
16.02.2016Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016
15.02.2016Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina
29.01.2016Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2016
29.01.2016Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2016
29.01.2016Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2016
17.12.2015Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016
16.12.2015Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2016
16.12.2015Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2016
02.11.2015Rezultati občinskih javnih razpisov iz področja družbenih dejavnosti
15.09.2015Javni razpis za štipendije in nagrade za izjemne dosežke
<< 67891011121314 >>