DatumNaslov
17.02.2017Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2017
16.02.2017Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah / tekmovanjih
15.02.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij v letu 2017
01.02.2017Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenih na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina za leto 2017
01.02.2017Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017
01.02.2017Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti
27.01.2017Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2017
27.01.2017Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2017
10.01.2017Javni natečaj - višji svetovalec za nepremičnine občine v občinski upravi Občine Ajdovščina
04.01.2017Dopolnitev javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017
23.12.2016Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina
23.12.2016Javni razpis za sofinanciranje programa pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
23.12.2016Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2017
23.12.2016Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnov nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v Občini Ajdovščina v letu 2017
23.12.2016 Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017
11.11.2016Javni razpis za pomoč vinogradništvu v občini Ajdovščina za leto 2016
03.10.2016Javni razpis za občinske štipendije ter nagrade za izjemne dosežke
22.09.2016Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem
02.09.2016Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2016
12.08.2016Zaprtje javnega povabila
<< 67891011121314 >>