DatumNaslov
10.04.2019Razpis za delovno mesto koordinator VII/2, za evropske projekte
10.04.2019Razpis za delovno mesto mestni menedžer
10.04.2019Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2019
09.04.2019Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina
04.04.2019Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2019 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN!
03.04.2019Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2019 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN
03.04.2019Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2019
22.03.2019Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2019
20.03.2019 Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanja na daljavo)
06.03.2019Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje kino dejavnosti v letu 2019
01.03.2019Občinsko ocenjevanje vina 2019
01.03.2019Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2019
01.03.2019Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti v letu 2019
22.02.2019Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina
20.02.2019Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2019 - ZAKLJUČENO
19.02.2019Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2019
06.02.2019Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2019
06.02.2019Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2019
06.02.2019Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2019
04.02.2019Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
<< 5678910111213 >>