DatumNaslov
09.05.2017Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2017
21.04.2017Javni razpis za spodbujanje inovacij s področja razvoja turističnih produktov in storitev
06.04.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih neprofitnih organizacij v letu 2017
06.04.2017Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2017
08.03.2017Prosto delovno mesto računovodje
03.03.2017Obvestilo o končanem javnem natečaju
02.03.2017Občinsko ocenjevanje vina 2017
27.02.2017Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2017
23.02.2017Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Razvojne agencije ROD
17.02.2017Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2017
16.02.2017Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah / tekmovanjih
15.02.2017Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij v letu 2017
01.02.2017Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka delodajalca na plače zaposlenih na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina za leto 2017
01.02.2017Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017
01.02.2017Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kino dejavnosti
27.01.2017Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2017
27.01.2017Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2017
10.01.2017Javni natečaj - višji svetovalec za nepremičnine občine v občinski upravi Občine Ajdovščina
04.01.2017Dopolnitev javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2017
23.12.2016Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina
<< 5678910111213 >>