Javni poziv: Počitniško delo 2024

datum: 08.05.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina bo v letu 2024 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 6,90 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in občinski upravi.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let.

Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki prvič kandidirajo na poziv in/ali kandidati, ki so že kandidirali na poziv in v letih od začetka objave poziva še niso bili izbrani. V primeru, da vsa razpisana dela ne bi bila zasedena, bodo ta mesta dodeljena najprej kandidatom, ki so počitniško delo že opravljali leta 2021 ali 2022, šele nato kandidatom, ki so ga opravljali v letu 2023. Kandidati, ki so bili v preteklih letih že izbrani za počitniško delo v javnem zavodu ali občinski upravi in so delo neupravičeno odpovedali, kljub izpolnjevanju pogojev javnega poziva za delo, ne morejo biti ponovno izbrani.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2023/2024, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake[1]), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente[2]). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 24. 5. 2024 do 13.00. Nepopolnih prijavnic in prijavnic, ki bodo prispele po tem roku, ne bomo upoštevali.

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako, da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. V primeru enakega povprečja ocen bodo imeli prednost kandidati vključeni v projekt Mladost na burji. Vključenost v projekt se preverja, če je predhodno izpolnjena predvidena izjava, ki je del spletne prijavnice. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore. Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Andreji Vidmar Sukanović, telefonska številka: 05/ 365 91 57, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

[1] Dijaki, ki so v šolskem letu 2023/24 vpisani v 1. letnik srednje šole, oddajo zaključno spričevalo 9. razreda OŠ.

[2] Študenti, ki so v študijskem letu 2023/24 vpisani v 1. letnik fakultete, oddajo zaključno spričevalo 4. letnika SŠ.

 

POVEZAVA DO SPLETNE PRIJAVNICE 

 

Razpisana dela:

 

OBČINSKA UPRAVA OBČINE AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri raziskovalnem delu, administraciji v pisarnah, urejanju in razvrščanju gradiva išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 2 študenta.

Termina:  

- od 15. 7. 2024 do 26. 7. 2024, največ 80 ur na študenta in od 19. 8. 2024 do 23. 8. 2024, največ 40 ur na študenta, skupno 120 ur na posameznega študenta; 

- od 15. 7. 2024 do 26. 7. 2024, največ 80 ur na študenta in od 26. 8. 2024 do 30. 8. 2024, največ 40 ur na študenta, skupno 120 ur na posameznega študenta. 

Pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje, izbrana kandidata bosta v julijskem terminu delo opravljala v administraciji, v avgustovskem terminu pa bo njuno delo usmerjeno v raziskovalni projekt oziroma projektno nalogo   

  

REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA

Za pomoč pri izvedbi dogodka Mladi in Castra išče Regijska razvojna agencija ROD 1 študenta.

Termin: od 9. 9. 2024 do 27. 9. 2024, največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: družboslovna smer, natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje, vozniški izpit B kategorije. 

 

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

Za pomoč pri administraciji, vnosu podatkov na spletno stran, vnosu podatkov v koledar prireditev, informiranju turistov išče Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 1 študenta.

Termin od 25. 7. 2024 do 25. 8. 2024, popoldansko delo med tednom, delo ob vikendih največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: turistična ali družboslovna smer, znanje vsaj enega tujega jezika, komunikacijske spretnosti, natančnost, delo z računalnikom. 

 

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok in delavnicah išče Mladinski center in hotel Ajdovščina 2 dijaka in 2 študenta.

Termina:

-od 1. 7. 2024 do 12. 7. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta, 

- od 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: kreativnost, odgovornost, prilagodljivost, timsko delo (delalo se bo v paru), izkušnje in veselje do dela z otroci. 

 

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Za pomoč pri izvajanju programa Športne počitnice 2024 in počitniškemu varstvu otrok išče Zavod za šport Ajdovščina 4 dijake oziroma študente.

Termina:

- od 1. 7. 2024 do 19. 7. 2024, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; 

- od 22. 7. 2024 do 9. 8. 2024, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: priporočljiva smer pedagogike, predšolske vzgoje ali športne smeri, veselje do dela z otroci. 

 

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri organizaciji dogodka InCastra, organizaciji izobraževanj in nudenju učne pomoči udeležencem išče Ljudska univerza Ajdovščina 2 študenta.

Termin od 2. 9. 2024 do 21. 9. 2024, največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: 1. ali 2. bolonjska stopnja družboslovnih smeri, komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti. 

 

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri pospravljanju knjižnega gradiva, pripravi morebitnih delavnic in drugih opravilih v knjižnici išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 dijaka.

Termin od 1. 7. 2024 do 19. 7. 2024, največ 120 ur na dijaka. 

Pogoji: smer gimnazija, vzgojiteljska šola ali računalniška srednja šola, komunikativnost, prijaznost, vestnost, zanesljivost

2.      Za pomoč pri pospravljanju knjižnega gradiva, izvedbi delavnic, pripravi plakatov, grafičnem opremljanju in pri drugih opravilih išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 študenta.

Termin od 2. 9. 2024 do 20. 9. 2024, največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: smer računalništvo in informatika, multimedijske smeri, prijaznost, komunikativnost, vestnost, zanesljivost.

 

LEKARNA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pomožnih delih (sprejem, označevanje ter shranjevanje zdravil in ostalega blaga, pregled rokov uporabe in dela po navodilu nadrejenega) išče Lekarna Ajdovščina 5 dijakov oziroma študentov.

Termini:

- od 26. 6. 2024 do 16. 7. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta, 

od 8. 7. 2024 do 26. 7. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta, 

- od 29. 7. 2024 do 19. 8. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta, 

-. od 19. 8. 2024 do 6. 9. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta, 

- od 9. 9. 2024 do 27. 9. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: študentje enovitega magistrskega študija farmacije, dijaki srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, natančnost, zanesljivost. 

 

GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

Za pomoč pri servisu gasilnikov, vzdrževanju vozil in opreme ter dela po navodilu nadrejenega išče Gasilsko reševalni center Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

Termin od 1. 7. 2024 do 19. 7. 2024, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoja: članstvo v enemu izmed PGD-jev v občini Ajdovščina, zaželeno je tudi članstvo v operativni enoti društva. 

 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

Za pomoč pri vhodu, pomoč v sterilizaciji, v splošni ambulanti in v administraciji ter dela po navodilu nadrejenega išče Zdravstveni dom Ajdovščina 4 študente medicine, 1 študenta dentalne medicine in 2 študenta zdravstvene nege.

Termini: 

- od 26. 6. 2024 do 9. 7. 2024, največ 80 ur na študenta, 

od 8. 7. 2024 do 19. 7. 2024, največ 80 ur na študenta, 

- od 22. 7. 2024 do 2. 8. 2024, največ 80 ur na študenta, 

- od 5. 8. 2024 do 19. 8. 2024, največ 80 ur na študenta, 

- od 12. 8. 2024 do 26. 8. 2024, največ 80 ur na študenta, 

- od 26. 8. 2024 do 6. 9. 2024, največ 80 ur na študenta, 

- od 9. 9. 2024 do 20. 9. 2024, največ 80 ur na študenta. 

Pogoji: študentje medicinske fakultete / dentalne medicine / zdravstvene nege, vozniški izpit B kategorije, vestnost, zanesljivost, natančnost. 

 

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

Za pomoč pri opravilih šolskega hišnika išče Osnovna šola Dobravlje 1 dijaka oziroma študenta.

Termin od 26. 6. 2024 do 9. 7. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: končana osnovna šola, delovne navade, spretnost, odgovornost, prijaznost. 

 

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri varstvu otrok išče Otroški vrtec Ajdovščina 8 dijakov oziroma študentov.

Termina:  

- od 2. 7. 2024 do 19. 7. 2024 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

- od 5. 8. 2024 do 23. 8. 2024 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

Pogoja: dijaki od končanega 3. letnika dalje, smer predšolska vzgoja

2.      Za pomoč pri delih čiščenja prostorov išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

Termin od 5. 8. 2024 do 23. 8. 2024, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoja: končana osnovna šola, delovne navade. 

3.      Za pomoč v kuhinji išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

Termin od 2. 7. 2024 do 19. 7. 2024, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoja: končana osnovna šola, delovne navade. 

 

OSNOVNA ŠOLA OTLICA

Za pomoč pri generalnem čiščenju šolskih prostorov in urejanju okolice šole išče Osnovna šola Otlica 1 dijaka ali študenta.

Termin od 5. 8. 2024 do 16. 8. 2024, največ 80 ur na dijaka. 

Pogoji: končana osnovna šola, delovne navade, spretnost, odgovornost, prijaznost, zanesljivost. 

 

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri generalnem čiščenju šole išče Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 2 dijaka oziroma študenta.

Termin od 1. 7. 2024 do 12. 7. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: končana osnovna šola, delovne navade, spretnost, odgovornost, prijaznost. 

 

OSNOVNA ŠOLA COL

Za pomoč pri čiščenju šolskih prostorov in opreme, urejanju okolice šole išče Osnovna šola Col 1 dijaka ali študenta.

Termin od 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoj: opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu. 

 

Soglasje:

Z oddajo izpolnjene prijavnice kandidat soglaša, da je seznanjen z določili tega javnega poziva ter dovoljuje, da lahko organizator obdeluje in uporablja posredovane podatke zgolj za namen izvedbe javnega poziva. Podatki se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva 10 let. Po končanem postopku javnega poziva bodo podatki izbranega kandidata posredovani javnemu zavodu ali občinskemu podjetju, kjer bo opravljal počitniško delo. Z osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Hkrati kandidat potrjuje, da so v obrazcu posredovani podatki resnični.

 

Številka: 110-7/2024-47

Ajdovščina, 8. 5. 2024

 

 

Tadej Beočanin, župan

                        

 

POVEZAVA DO SPLETNE PRIJAVNICE

Besedilo Javnega poziva 

Sklep o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije