Javno naročilo Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Mirce/Pod fructalom - Etapa 1 PC Ajdovščina - Mirce 2

datum: 07.06.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Mirce/Pod Fructalom - Etapa 1 PC Ajdovščina - Mirce 2

                                                                                                          logo eu

logo mgrt

 

 

 

 

Javno naročilo Širtev poslovno-ekonomske infratrukture v poslovni coni Ajdovščina - Mirce/Pod Fructalom - Etapa 1 PC Ajdovščina - Mirce 2 je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN003746/2021-W01, z dne 7. 6. 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo ponudb je do 22. 6. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 16. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

DGD - komunalna infrastruktura

PZI - komunalna infrastruktura

PZI - elektro instalacije

PZI - strojne instalacije

Obrazci dokumentacije

ESPD