Javno naročilo Nakup avtomobila za potrebe Urada župana

datum: 07.06.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup avtomobila za potrebe Urada župana

Javno naročilo Nakup avtomobila za potrebe Urada župana je objavljeno na portalu javnih naročil pod. pt. objave JN003747/2021-W01, z dne 7. 6. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 15. 6. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 11. 6. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci dokumentacije

ESPD