DatumNaslov
03.06.2021Javno naročilo Celovito hidravllično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk
03.06.2021Javno naročilo Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk &"Nadzorni inženir, koordinator VZD, geološki nadzor&"
01.06.2021Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo delavniškega inkubatorja v Ajdovščini
20.04.2021Javno naročilo Računalniki in druga oprema za potrebe občinske uprave
02.04.2021Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021
01.04.2021Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov za zaselek Vipavski Križ - Kukovže
31.03.2021Javno naročilo Nakup avtomobila
22.03.2021Javno naročilo Most čez Lokavšček - dokončanje
05.03.2021Javno naročilo Nakup in dobava avtomobila za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše občane
05.03.2021Javno naročilo Ureditev površin za kolesarje v mestu Ajdovščina
25.02.2021Zunanji PR
22.02.2021Javno naročilo Nakup računalniške in druge opreme
04.02.2021Javno naročilo Pokopališče Črniče
22.01.2021Javno naročilo Izgradnja pločnika Dobravlje
04.09.2020Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 2), ključavničarska dela
22.07.2020Javno naročilo Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču
16.07.2020Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina
01.06.2020Javno naročilo Arheološko najdišče Castra - Celovita obnova stolpa 8 (sklop 1)
04.05.2020Javno naročilo Izdelava PZI za ureditev površin za kolesarje in pešce: Ajdovščina - Dolenje
31.03.2020Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2020
<< 2345678910 >>