Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje

datum: 08.12.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje. 

 

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN008221/2022-W01 z dne 8.12.2022 ter popravek z dne 20.12.2022 pod zaporedno številko JN008221/2022-K01.

 

Rok za oddajo ponudbe je do 4. 1. 2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistem eJN. 

 

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil, najkasneje do 19.12.2022 do 12.00 ure. 

 

Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje : zeleni prehod Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjšanje poplavne ogroženosti z dvigom poplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. 

 

 

SLIKA    

 

SLIKA

 

SLIKA

 

DOKUMENTACIJA

ZA OBJAVO.zip