Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače

datum: 26.08.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače. 

Javno naročilo za izgradnjo pločnika je objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN005856/2022-W01 z dne 25.8.2022. 

 

Rok za oddajo ponudb je 13.9.2022 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema eJN

 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom le preko portala javnih naročil do 6.9.2022 do 12.00 ure. 

DOKUMENTACIJA