Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme

datum: 16.06.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za javno naročilo Nakup računalniške in druge elektronske opreme.

Javno naročilo Nakup računalniške in druge elektronske opreme je objavljen na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004124/2022-W01, z dne 16. 6. 2022.

Rok za oddajo ponudbe je do 8. 7. 2022, do 9. ure. ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 1. 7. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN