Javno naročilo za izdelavo GIS podlog za nadgradnjo sistema TRANSCPEARLYWARNING

datum: 05.10.2022
kategorija: Javna naročila

SLIKA

'TRANSCPEARLYWARNING, 979, Establishment of "TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System" to improve the resilience of Adrion territories to natural and man-made risks', sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION 2014-2020, Second Call for Proposal, Priority Axis 2, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in IPA II in nacionalnih sredstev.

 

 

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za izdelavo GIS podlog za nadgradnjo sistema TRANSCPEARLYWARNING. 

Javno naročilo za izdelavo GIS podlog za nadgradnjo sistema TRANSCPEARLYWARNING je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN006791/2022-W01 dne 5.10.2022. 

Rok za oddajo ponudb je 21.9.2022 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema eJN. 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom le preko portala javnih naročil do 14.10.2022 do 12.00 ure. 

 

DOKUMENTACIJA.zip