DatumNaslov
21.10.2022Javno naročilo za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici - FAZA 1
17.10.2022Javno naročilo za gradnjo rekreacijsko športnega parka Male Žablje
13.10.2022Javno naročilo za gradnjo parka za druženje in šport Vrtovče
05.10.2022Javno naročilo za izdelavo GIS podlog za nadgradnjo sistema TRANSCPEARLYWARNING
26.08.2022Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače
05.08.2022Javno naročilo za dobavo in montažo opreme nadstropja Rustjeve hiše
23.06.2022Javno naročilo Komunalna infrastruktura Ribnik SB II
22.06.2022Javno naročilo Izvedba GOI del v vrtcu Ajdovščina
17.06.2022Javno naročilo za asfaltacijo javnih poti v KS Otlica in KS Predmeja
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje
16.06.2022Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme
16.06.2022Javno naročilo Kanalizacija Podkraj
19.05.2022Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče
21.04.2022Javno naročilo Izvajajanje prevozov šolskih otrok za šolska leta 2022/23, 2023/24, 2024/25
07.04.2022Javno naročilo Arheološke raziskave - prenova Rustjeve hiše
01.04.2022Javno naročilo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) vključno s strokovnimi podlagami
24.03.2022Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022
28.02.2022Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin
<< 123456789 >>