Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture PC Ajdovščina - območje širitve vzhod

datum: 13.02.2024
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture PC Ajdovščina - območje širitve vzhod.

Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture PC Ajdovščina - območje širitve vzhod, je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000795/2024-SL1/01, z dne 13. 2. 2024.

Projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje "Next Generation EU" iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K9), za naložbo "Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture" (C3 K9 ID).

Rok za oddajo ponudb je do 6. 3. 2024, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 29. 2. 2024, do 12. ure.

Dokumentacija JN

tnačrt za okrevanje in odpornost.jpg

Financira Evropska unija - NextGenerationEU