Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem

datum: 22.03.2024
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem.

LOGO 4300-1/2024

 

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za namakalni sistem je dne 22. 3. 2024 poslano v objavo na portal javnih naročil in na Uradni list Evropske unije. Objavljeno je pod zap. št. JN001849/2024-EUe16/01, z dne 25. 3. 2024, na portalu javnih naročil, ter pod zap. št. 176502-2024, z dne 25. 3. 2024, na TED.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, in sicer investicijske intervencije v okviru razvoja podeželja IRP13: "Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom", ki naslavlja potrebo P06: Povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in dodane vrednosti v kmetijstvu".

 

logo občin

Javno naročilo se izvaja kot skupno javno naročilo Občine Ajdovščina in Občine Vipava, zato je razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Namakalni sistem na območju občine Ajdovščina,

- Sklop 2: Namakalni sistem na območju občine Vipava.

Rok za oddajo ponudbe je do 29. 4. 2024, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 15. 4. 2024, do 12. ure.

Dokumentacija JN

 

Naročnik je objavil popravek Dokumentacije JN, objavljen na portalu javnih naročil pod JN001849/2024-EUe16/01-P01, z dne 18. 4. 2024, ter TED pod 230252-2024, z dne 18. 4. 2024, ter podaljšal rok za postavljanje vprašanj do 24. 4. 2024, do 12. ure in rok za oddajo ponudb do 7. 5. 2024, do 9. ure, ter posledično tudi roka za odpiranje ponudb 7. 5. 2024, ob 10. uri.

Popravek Dokumentacije JN