DatumNaslov
31.01.2020Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
17.01.2020Javno naročilo Rušenje stavbe 3
14.01.2020Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za prenovo objekta Nanos v občinsko središče
13.01.2020Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
11.12.2019Javno naročilo Gradbeni nadzor za dokončanje investicije &"Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza&"
10.12.2019Javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)
26.11.2019Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu
19.11.2019Javno naročilo Crossit Safer 2
07.11.2019Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin
22.10.2019Javno naročilo Cestni priključek in obvoznica Selo
18.10.2019Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
27.09.2019Javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline
20.09.2019Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže
19.09.2019Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza
12.09.2019Javno naročilo Pokopališče Črniče
01.08.2019Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER
29.07.2019Javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina
11.07.2019Javno naročilo Razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva
04.07.2019Javno naročilo Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj
07.06.2019Javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje
<< 34567891011 >>