Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji

datum: 23.12.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji

Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji je objavljeno na portalu janih naročil pod št. objave JN008660/2021-W01, z dne 23. 12. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 12. 1. 2022, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 6. 1. 2021, so 12. ure.

Dokumentacija JN

Projektna naloga

Obrazci ponudbe

ESPD