Javno naročilo Komunalna infrastruktura Lokavec-Mizinska vas

datum: 08.07.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Komunalna infrastruktura Lokavec-Mizinska vas.

Javno naročilo Komunalna infrastruktura Lokavec-Mizinska vas je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004622/2021-W01, z dne 8. 7. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 23. 7. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 19. 7. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

PZI dokumentacija

Popisi

Obrazci Word

ESPD