Javno naročilo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) vključno s strokovnimi podlagami

datum: 01.04.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji prijav za sodelovanje v postopku konkurenčnega dialoga za javno naročilo Spremembe in dpolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) v ključno s strokovnimi podlagami.

Javno naročilo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) vključno s strokovnimi podlagami, je bilo poslano v objavo na portal janih naročil in TED dne 1. 4. 2022. Naročilo je na potralu javnih naročil objavljeno pod št. JN002173/2022-B01, z dne 5. 4. 2022.

Javno naročilo bo izvedeno po postopku konkurenčnega dialoga. Prijave je mogoče oddati le elektronsko, preko informacijskega sistema e-JN, in sicer do 3. 5. 2022, do 9. ure.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 21. 4. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN - za prijavo

Naročnik objavlja popravek dokumentacije JN

Dokumentacija JN - popravek 22. 4. 2022