Javno naročilo Večnamenska gimnastična dvorana Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina

datum: 04.10.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za javno naročilo Večnamenska gimnastična dvorana Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.

Javno narčilo Večnamenska gimnastična dvorana Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN006751/2021-B01, z dne 4. 10. 2021.

Rok za oddajo ponudb je do 29. 10. 2021, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 18.10. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Projekti

Popisi

Obrazci ponudbe

ESPD

Naročnik objavlja detajle stavbnega pohištva, JN006751/2021-K01, z dne 6. 10. 2021.

Detajli stavbnega pohištva

Naročnik objavlja geološko geomehanski elaborat ter popravek popisov, JN006751/2021-K02, z dne 19. 10. 2021.

GG elaborat

Popravek popisov

Naročnik objavlja popravek popisov, JN006751/2021-K03, z dne 20. 10. 2021.

Popravek popisov