Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije Kolesarska veriga na podeželju

datum: 16.08.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije Kolesarska veriga na podeželju.

logo 4301-18/2021

 

Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije "Kolesarska veriga na podeželju" je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN005604/2021-W01, z dne 16. 8. 2021.

Operacija sodelovanja LAS "Kolesarska veriga na podeželju" je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.3.

Rok za oddajo ponudbe je do 6. 9. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 30. 8. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Specifikacija opreme

Obrazci

ESPD