Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin

datum: 28.02.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zaintresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Distribucija medijskih vsebin.

Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap št. JN001235 /2022-W01, z dne 1. 3. 2022.

Rok za oddajo ponudbe je do 10. 3. 2022, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijsi sistem eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 7. 3. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN