Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina - netipska oprema

datum: 04.02.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina - netipska oprema.

 

Logo Leader

  logo

Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina - netipska oprema je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN000741/2022-W01, z dne 4. 2. 2022.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina (delovni kslop 5), ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020/ukrep LEADER/pod ukrep 19.2.

Rok za oddajo ponudbe je do 18. 2. 2022, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 14. 2. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN