Javno naročilo Rušenje industrijskega objekta v kompleksu bivše tovarne Lipa v Ajdovščini

datum: 04.02.2022
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji javnega naročila za Rušenje industrijskega objekta v kompleksu bivše tovarne Lipa v Ajdovščini.

Javno naročilo Rušenje industrijskega objekta v kompleksu bivše tovarne Lipa v Ajdovščini je objavljeno na portalu javnih naročil, pod zap št. JN000727/2022-W01, z dne 4. 2. 2022. 

Rok za oddajo ponudbe je do 15. 2. 2022, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijski sistem eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 10. 2. 2022, do 12. ure.

Dokumentacija JN