Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina

datum: 13.08.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k objavi ponudbe za ureditev Pokrite tržnice Ajdovščina.

  

 Logo RP

 LAS VD

 

 

 

 

 

Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN005574/2021-W01, z dne 13. 8. 2021.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina (delovni sklop 5), ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvja podeželja 2014 - 2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2.

Rok za oddajo ponudbe je do 20. 9. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 10. 9. 2021, do 12. ure

Dokumentacija JN

Popisi

PZI

Obrazci

ESPD