Javno naročilo Nakup okoljsko manj obremenjujočega avtomobila za potrebe občinske uprave

datum: 23.09.2021
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zaianteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za nakup okoljsko manj obremenjujočega avtomobila za potrebe občinske uprave.

Javno naročilo Nakup okoljsko manj obremenjujočega avtomobila za potrebe občinske uprave je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN006490/2021-W01, z dne 23. 9. 2021.

Rok za oddajo ponudbe je do 5. 10. 2021, do 9. ure. Ponudbo je potreno oddati v elektronski obliki, in sicer v informacijski sistem eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 29. 9. 2021, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Obrazci dokumentacije

ESPD