DatumNaslov
20.07.2018Javno naročilo: Most za pešce čez reko Hubelj ob Šturskem parku v Ajdovščini
19.07.2018Javno naročilo: Projektna dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj
18.07.2018Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov za obdobje 36 mesecev
11.07.2018Nabava kombija
22.06.2018Nabava in vgradnja opreme za fizioterapije in zdravstvene vzgoje (CKZ)
20.06.2018Prenova Lavričeve ulice v Ajdovščini
11.05.2018Javno naročilo: Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2018
08.05.2018Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2018
30.03.2018Izvajanje del gradbenega nadzora in koordinatorja VZD pri izgradnji kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave ter pločnika po naselju Dobravlje
12.01.2018Javno naročilo: Zakup medijskega prostora za Občino Ajdovščina
08.01.2018Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije ter vodovoda po Dobravljah
22.12.2017Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev površin za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina od križišča pri letališču, do krožišča Ribnik
23.11.2017Javno naročilo Dobava zemeljskega plina za potrebe Občine Ajdovščina v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020
21.11.2017Javno naročilo Novogradnja pomožnih objektov in ureditev okolice športnega igrišča v Selu
20.11.2017Javno naročilo: Gradnja športnega igrišča v Zavinu
15.11.2017Javno naročilo: Vaško jedro Cesta - ponovitev postopka
13.11.2017Javno naročilo: Rekonstrukcija in dozidava mrliške vežice ter širitev pokopališča v Batujah
11.10.2017Javno naročilo: Ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje
08.09.2017Javno naročilo: Poslovna cona Ajdovščina - V Talih - 2. faza
08.09.2017Javno naročilo: Nakup vozil
<< 5678910111213 >>