DatumNaslov
05.03.2015Povabilo k oddaji javnega naročila: Parkirišča in zunanja ureditev Na Livadi - 2. faza, dokončanje vseh del
13.02.2015Nakup računalnikov in druge računalniške opreme
10.02.2015Povabilo bankam k sodelovanju pri dodeljevanju stanovanjskih kreditov
23.01.2015Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo opreme za mobilni del nadzornega sistema za projekt Holistic
19.01.2015Informativno povabilo bankam k sodelovanju
30.12.2014Nakup računalnikov in druge računalniške opreme
29.12.2014Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni 2014/2015
18.12.2014Tehnološka oprema za Učni center Brje
18.11.2014Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - dokončanje gradnje
13.11.2014Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni 2014/2015 in zimski sezoni 2015/2016
07.11.2014Pokopališče Gojače
01.10.2014Prenova Osnovne šole Skrilje in dozidava prostorov za potrebe Krajevne skupnosti Skrilje
22.09.2014Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo opreme za nadzorni sistem za projekt Holistic
02.09.2014Sanacija gozdnih cest po žledolomu
29.08.2014Poslovilni objekt na pokopališču v Gaberjah - 1. faza
20.08.2014Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-444, odsek 1473 Vipava-Ajdovščina
07.08.2014Tehnološka oprema za Učni center Brje
25.07.2014Most čez Lokavšček
30.05.2014Otroški vrtec Ribnik - objekt 2 notranja oprema
22.05.2014Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014
<< 101112131415161718 >>