Javno naročilo: Celostna prometna strategija

datum: 16.03.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Celostna prometna strategija.

 Javno naročilo Celostna prometna strategija je objavljeno na portalu javnih naročil, pod številko NMV 1612/2016, dne 16. 3. 2016. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. 

Rok za oddajo ponudbe je 6. 4. 2016, do 9. ure. 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 29. 3. 2016, do 12. ure. Naročnik bo odgovore pripravil do 30. 3.. 

Javno naročilo Celostna prometna strategija - pdf

Javno naročilo Celostna prometna strategija

logo ministrstvo za infrastrukturo

 

 

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg