Javno naročilo: Oprema za OŠ Danila Lokarja

datum: 18.05.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Oprema za OŠ Danila Lokarja.

 Občina Ajdovščina je objavila javno naročilo Oprema za OŠ Danila Lokarja na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko: JN001409/2016-B01 in v Uradnem listu EU, pod zaporedno številko 2016/S 094-168297. 

Rok za oddajo ponube je 16. 6. 2016, do 9. ure, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 

Ponudniki lahko zastavljate vprašanja naročniku le pisno, preko portala javnih naročil, do vključno 3. 6., do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija

Popis del 

OPREMA: 

Garderoba 

Igrala 

Kerrock

Knjižnica 

Mize

Omare

Sheme

Stoli 

Tlorisi 

Urbana oprema