Javno naročilo: Komunalna infrastruktura za poslovno cono v Talih

datum: 09.05.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Komunalna infrastruktura za poslovno cono v Talih.

 Javno naročilo Komunalna infrastruktura za poslovno cono v Talih je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN001072/2016-B01, objavljeno 9. 5. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 2. 6. 2016, do 9. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 26. 5. 2016.   

 Besedilo javnega naročila 

Popis del 

Popis - prepust 

Projektantski popis s preizmerami in stroškovno oceno 

Razpisna dokumentacija v word formatu  

Dodatna priloga: Detajl propusta 

Dodatna priloga 24. 5. 2016: Detajl ograje