Javno naročilo: Osnovna šola Šturje - dozidava

datum: 04.02.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javno naročilo za dozidavo Osnovne šole Šturje v Ajdovščini.

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na Javno naročilo Osnovna šola Šturje - dozidava.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil.

Številka naročnika: 4301-3/2016

 

 

Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja, ki bodo na Portalu javnih naročil postavljena do vključno 15.2.2016, odgovoril do 17. 2. 2016.

Razpisna dokumentacija JN dozidava OŠ Šturje

Popis del

Geodetski načrti

 

PGD strojne inštalacije

Načrti strojnih inštalacij

PGD študija požarne varnosti

PZI arhitektura

PZI načrt arhitekture

PZI električne inštalacije

PZI načrt električnih inštalacij

PZI obstoječe in rušitve

PZI sheme stavbnega pohištva in senčil

Dodatno:

Popravek 13. člena vzorca pogodbe